Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Marthe Ramm Fortun

Marthe Ramm Fortun er utdannet billedkunstner ved New York University. Hun jobber med performance forankret i strukturert improvisasjon, tekst og assemblage.

    ...