Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Mona Gjessing

Gjessing har mellomfag i idéhistorie og hovedfag i musikkvitenskap fra Universitetet i Oslo. Har jobbet som produsent på Ultima og i administrasjonen på Institutt for Musikkvitenskap, UiO, og Norges Musikkhøgskole. Har skrevet kunstanmeldelser i KUNST, Billedkunst og Klassekampen. I dag Numer og Billedkunst. Leder av arbeidsutvalget, seksjon kunst, Norsk kritikerlag.

    ...