Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Neha Naveen

Neha Naveen er forfatter og kulturkonsulent i Bydel Stovner. Hun har tidligere jobbet som konsulent hos Norsk barnebokinstitutt og har en master i kulturstudier fra Høgskolen i Telemark, hvor hun skrev masteroppgaven «Fjellene møtes ikke, men mennesker kan», om hvordan globalisering kommer til syne i norsk barne- og ungdomslitteratur.

    ...