Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Nina Helene Skogli

Nina Helene Skogli (f. 1988) er teaterviter og underviser i samtidsteater ved Universitetet i Agder. Hun har en ph.d. i teater fra UiA, hvor hun forsket på politisk engasjert samtidsteater og tilskueropplevelser preget av affektiv usikkerhet. I tillegg har hun en praksis som frilans kunstformidler, kritiker og aktør.

    ...