Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Øystein Espe Bae

Øystein Espe Bae er fagleg leiar for Norsk barnebokinstitutt sitt studium i samtidslitteratur for barn og unge. Han har master i nordisk litteratur frå NTNU og Nynorsk skriftkultur ved Høgskulen i Volda. Har jobba som manuskonsulent og bokmeldar, høgskulelektor, medarbeider for Senter for IKT i utdanninga, norsklektor i VGS og er tidlegare leiar for Brageprisens jury for barn og unge. Er styremedlem i Norsk barneblad, medlem av rådet i Litteraturselskapet Det Norske Samlaget, medlem av Norsk bibliotekforenings Litteraturpolitiske utval, og medlem av programrådet til Se og Les-konferansen.

    ...