Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Paul Bjerke

Paul Bjerke er professor ved Høgskulen i Volda, og forsker blant annet på støtteordningene for litteratur og mediebyråenes rolle i digitalisering av nyhetsmediene.

    ...