Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Per Olav Kaldestad

(f. 1947). Cand.philol. med engelsk hovudfag frå Universitetet i Bergen (1975). Debuterte som forfattar i 1973, har skrive bøker i alle sjangrar for vaksne og barn og gjendikta ei rekkje engelske diktarar, bl.a. William Shakespeare, D.H. Lawrence, W.H. Auden og Thomas A. Clark. Frå 1998 til 2010 redaktør for Årboka Litteratur for barn og unge, frå 2012 styreleiar i Norsk Forfattersentrum.

    ...