Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Ragnhild Malfang

My Ragnhild Malfang (født 1975) seksjonsleder hos Lillestrømbibliotekene. Hun er utdannet bibliotekar fra OsloMet (1999), og har bred erfaring fra bibliotekfeltet. Blant annet har hun vært skolebibliotekar på Jessheim skole- og ressurssenter, rådgiver barn og unge på Skedsmo bibliotek og biblioteksjef i Sørum. Hun har også vært leder i IBBY i flere perioder, og turnert hele Norge rundt for å formidle bøker og promotere leselyst.

    ...