Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Rimfrost produksjoner

Rimfrost produksjoner er en teatergruppe som ble startet i 2006. Kompaniet tar ofte utgangspunkt i dokumentarisk materiale, og lager forestillinger som lett kan tas med på turné. Rimfrost har siden 2010 vært under kunstnerisk ledelse av Kristine Myhre Tunheim, og består ellers av Alexander Rindestu og Jeanette Solbakken. Kompaniet drives prosjektbasert.

    ...