Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Anders Rubing

Anders Rubing skriver om arkitektur. Han er opptatt av å prøve forstå hvordan bygg og omgivelser påvirker og blir påvirket av mennesker og samfunn. Han har tegnet bygg, underviser og skriver om arkitektur og byutvikling, og han har laget utstilling om arkitekturkritikk. Han er PhD-kandidat ved Universitet i Bergen og anmelder arkitektur for BT og Arkitektur N.

    ...