Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Sidsel Graffer

(f. 1963) har studert arkitektur og teatervitenskap, og arbeider for tiden med forskningsprosjektene «Scenografiske mulighetsrom. Den norske teaterarkitekturen 1802–2012», og «Landskap på scener. En kritisk scenografihistorie». Hun har arbeidet med scenekunst for barn og unge som regional DKS-produsent, i Norsk scenekunstbruks Kunstnerisk råd, og er fagredaktør for Norsk scenekunstbruks kommende jubileumspublikasjon.

    ...