Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Siri K. Gaski

Siri K. Gaski arbeider som rådgiver ved Samisk bibliografi på Nasjonalbiblioteket, og tar i tillegg frilansoppdrag som oversetter, kritiker og generell samisk synser. Hun er filmklubb-, sameforenings- og kaffelatteentusiast, samt juryformann for Havmannprisen.

    ...