Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Thea Marie Dolva

Thea Marie Dolva (f.1983) er utdannet lingvist og litteraturviter fra Universitetet i Bologna og UiO, og frilanser for tiden som oversetter, skribent, manuskonsulent og litteraturkritiker.

    ...