Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Vilde Herland

Vilde Herland (f. 1997) studerer Allmenn litteraturvitenskap ved Universitetet i Oslo, med støttefag fransk kultur og språk. Hun jobber på kino, og har tidligere hatt studieopphold i Frankrike.

    ...