Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Hva skal Rikskonsertene hete?

KATEGORI

Skole,

SJANGER

Nyhet,

PUBLISERT

tirsdag 29. mars 2016

Departementet skal ha sagt nei til navnet Kulturverket. Rikskonsertene omtaler det hele som en ugrei bestilling.

↑ Skjermdump av søk i Offentlig elektronisk postjournal.

Ingeborg Vea, kommunikasjonssjef i Rikskonsertene. Foto: Privat

Teksten er laget i samarbeid med Ballade.no.

Rikskonsertene har siden nyttår hatt ansvaret for den sentrale styringen av Den kulturelle skolesekken (DKS). I løpet av 2016 skal den 49 år gamle institusjonen omstilles fra å være en av landets største produsenter for barnekonserter, til å bli en etat med nasjonalt ansvar for DKS. Omstillingen krever blant annet navneendring.

Prosessen er allerede i gang, og navneforslag er sendt fra Rikskonsertene til Kulturdepartementet. Ballade/Periskop har imidlertid fått avslag på innsyn i dokumentene i saken. I elektronisk postjournal har det også blitt gjort endringer i dokumentnavn, men i en tidligere versjon står navnet Kulturverket nevnt.

Bedt om å ta ny runde

Vi spør kommunikasjonssjef Ingeborg Vea i Rikskonsertene om det stemmer at den nye DKS-etaten skal hete Kulturverket.

– Nei, det navnet blir det ikke, sier Vea.

– Hva blir det nye navnet?

– Det vet vi ikke. Vi har kjørt omfattende og involverende prosesser med både nettverket vårt og de ansatte. Vi hadde kommet opp med forslaget Kulturverket, og skulle bare få en avklaring fra departementet på at navnet var ok, men det var det ikke. Så vi har blitt bedt om å ta en runde til.

Ugrei bestilling

Det er ikke satt noen tidsfrist for når det nye navneforslaget skal legges frem for Kulturdepartementet. Men Vea omtaler departementet som utålmodig, og kan fortelle at de ansatte i Rikskonsertene fikk en tenkeoppgave i påsken.

– Vi er en gruppe som skal samles denne uken, så får vi se om det dukker opp noen gullforslag utover de forslagene vi allerede har hostet opp, som kan falle bedre i smak hos departementet enn «Kulturverket».

– Fikk dere noen begrunnelse på hvorfor Kulturverket ikke var et egnet navn?

– Nei, egentlig ikke. Vi har bedt om en skriftlig begrunnelse, men det har vi foreløpig ikke fått.

– Det har vært en ganske ugrei bestilling fra starten av. Vi har fått føringer underveis, og i tillegg har det vært skifte av statsråd. Dette hadde nok kanskje vært enklere om Widvey hadde fortsatt, siden hun hadde mer eierforhold til hele prosessen. Nå er det ny statsråd med ny agenda.

– Er dette frustrerende for dere?

– Ja. I og med at vi har hatt en slik bred prosess med involvering fra hele DKS-nettverket, er det ikke morsomt å få beskjed fra Kulturdepartementet om at de forslagene dere har kommet opp med, de liker vi ikke. Men sånn er det jo. Det er departementet som har det siste ordet, og hvem vet, kanskje det kommer opp et kjempefint forslag.

– Vi tar selvsagt også utfordringen på strak arm. Navnet er noe vi skal leve med i lang tid fremover, og det er viktig at vi får et navn som vi kan identifisere oss med. Så vi velger å ta det som en utfordring.

Det nye navneforslaget vil oversendes Kulturdepartementet så snart Rikskonsertene har kommet til enighet om nytt forslag. Deretter vil statsråden avgjøre når Rikskonsertenes nye navn vil foreligge.

Dialog mellom departementene

I følge Kulturdepartementets pressesenter var det ikke fattet noen vedtak rundt navnet på den nye etaten da Ballade i påskeuken spurte dem om Kulturverket vil bli Rikskonsertenes nye navn. Departementet ønsket derfor ikke å kommentere saken.

På oppfølgingsspørsmål sendt på e-post, om årsaken til at navnet er skrotet, svarer konstituert ekspedisjonssjef Øystein Vidar Strand:

«Det er godt kjent at Rikskonsertene skal ha nytt navn etter at de nå har fått nytt mandat og nye oppgaver. Vi har nå en pågående prosess for å finne nytt navn, og som del av den prosessen har virksomheten hatt anledning til å komme med forslag.»

«Beslutning om nytt navn tas av Kulturdepartementet som virksomheten er underlagt. DKS er imidlertid et felles ansvar mellom KUD og KD (Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet, red.anm.), så det er også behov for en dialog mellom de to departementene om dette før endelig beslutning.»

Annonser
Stikkord:
· ·