Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Kunstgaven til Punkt Ø

KATEGORI

Visuell Kunst,

SJANGER

Nyhet,

PUBLISERT

mandag 3. mars 2014

– En unik mulighet til å tilrettelegge solide og langsiktige formidlingsprosjekter, sier Dag Sveinar, direktør ved Punkt Ø i Moss, som mottar 4,5 millioner fra Sparebankstiftelsen DNB.

↑ Bjarne Melgaard, Uten tittel var et av verkene som ble vist på Momentum i 2013. Foto: Vegard Kleven.

Nylig ble det klart at institusjonen Punkt Ø i Moss blir mottaker av Kunstgaven 2015–2017, en gave bestående av 4,5 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen DNB.

– Vi mottar gaven med begeistring og ydmykhet, og visshet om at vi nå kan realisere prosjekter vi tidligere har drømt om, sier direktør ved Punkt Ø, Dag Sveinar, til Kunstkritikk.

Sparebankstiftelsen er en av Norges største private aktører i kulturlivet, og bruker deler av avkastningen av sine midler til tiltak både innenfor kulturområdet og frivillighetssektoren. Innenfor kunstfeltet har stiftelsen blant annet gjort en rekke innkjøp av kunst. Samlingen som bygges opp eies av stiftelsen, men verkene lånes ut med langsiktige avtaler slik at de «i overskuelig fremtid» er en integrert del av de forskjellige museenes egne samlinger. Sparebankstiftelsen har også siden 2008 delt ut stipend til kunstnere i etableringsfasen, i samarbeid med Oslo Kunstforening.

Stor betydning for ung samtidskunst

I 2011 opprettet Sparebankstiftelsen Kunstgaven, et beløp på 4,5 millioner som gis til en institusjon over en treårsperiode, «til kjøp av ung eksperimentell samtidskunst, og formidling av denne». Første mottaker av Kunstgaven var Henie Onstad Kunstsenter, som blant annet brukte den på verk og utstillinger av Angel Nevarez & Valerie Tevere, Camille Norment, Jenny Hval, Camilla Løw, Lene Berg, Are Mokkelbost og Lea Porsager.

Dag Sveinar mener Kunstgaven er av stor betydning for den unge samtidskunsten, ettersom midler stilles til rådighet for produksjon og innkjøp av verk, og sier at han ser satsningen som en unik mulighet til å videreutvikle Punkt Øs samtidskunstprofil. Han forteller at de vil starte opp allerede i 2014 med en utstilling kalt Ung og lovende, som åpner 29. november. Der vil de presentere den unge norske kunstscenen gjennom et utvalg av de verkene og kunstnerne som de mener er mest interessante og nyskapende i årets avgangsutstillinger (master) ved Kunstakademiene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø.

– Punkt Ø og Galleri F 15 har en lang tradisjon for å vise ung samtidskunst. Tidligere var Prosjektrommet en fast arena for dette, i tillegg til enkeltutstillinger i hovedgalleriet. Ung og lovende er en manifestasjon av Punkt Øs fokus på det som skjer blant de helt unge kunstnerne, sier Sveinar.

Planlegger dere å fortsette med å bruke Kunstgaven til gruppeutstillinger, eller vil dere også trekke frem enkeltkunstnere?

– Planen er å gjennomføre en serie med utstillinger hvert år i 2015, 2016 og 2017, og det vil være separatutstillinger. I 2015 skal den spanske kunstneren Dora Garcia (f. 1965) stille ut. Konkret hvordan utstillingen vil arte seg er ikke avklart enda, men trolig vil verket The Joycean Society fra den siste Veneziabiennalen inngå, i tillegg til en stedsspesifikk nyproduksjon. Hvilke andre kunstnere vi skal fokusere på i 2016 og 2017 avklares i løpet av 2014.

Øremerket formidling mot barn og unge

Det vil også bli satt av penger til bestilling av stedsspesifikke verk til Momentumbiennalene i 2015 og 2017, samt til innkjøp av verk fra biennalene til Punkt Øs kunstsamling.

Midlene fra Kunstgaven er dels øremerket formidling rettet mot barn og unge. Sveinar forteller at Punkt Øs formidlingsavdeling vil utvikle egne formidlingsprogram til de prosjektene som Kunstgaven realiserer.

– Den underliggende holdningen i arbeidet er å fokusere på hvordan kunst kan åpne for større tankerom, og hva kunst kan bidra med, som andre medier ikke kan. Kunstgaven gir en unik mulighet til å tilrettelegge solide og langsiktige formidlingsprosjekter. Vi ønsker å trekke inn kunstnere som kan være med i utviklingen av prosjektene og den direkte formidlingen i møte med barn og unge. Vi planlegger å gjøre grundig dokumentasjon av formidlingsprosjektene, i trykksaker og blogg, slik at prosjektene kan leve og utvikle seg videre i skolen, blant barn og unge og lærere, sier Sveinar.

Artikkelen ble først presentert på kunstkritikk.no 24.2.2014.

Installasjonsbilde Momentum 7, malerier av Bjarne Melgaard og Lars Monrad Vaage i bakgrunnen. Foto: Vegard Kleven.

Annonser
Stikkord: