Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Sanner og Grande går sammen om barnekulturmelding

KATEGORI

Tverrestetisk,

SJANGER

Notis, Nyheter,

PUBLISERT

tirsdag 14. august 2018

Kulturskolemelding og barnekulturmelding slås sammen til én.

↑ Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) og kulturminister Trine Skei Grande (V). Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen og Mona Lindseth

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) og kulturminister Trine Skei Grande (V) går sammen om en felles barnekulturmelding som skal leveres til Stortinget høsten 2020, skriver Dagsavisen.

Allerede i Jeløyaerklæringen ble det lovet en barnekulturmelding fra Kulturdepartementet, og i juni i fjor vedtok Stortinget at en egen stortingsmelding om kulturskolene skulle lages av Kunnskapsdepartementet. Nå slås de to meldingene sammen, med KUD som hovedansvarlig for meldingen, med KD i tett samarbeid.

– Jeg tror dette blir en sunn øvelse for oss begge, og så har vi i Kulturdepartementet en liten baktanke med dette. Jeg tror det er lurt at Kunnskapsdepartementet har oss med i denne prosessen, sier Grande til avisen.

Meldingen skal handle om kunst og kultur for og med barn og unge, inkludert kulturuttrykk som dataspill og kunst for de aller minste, og målet er blant annet at den skal løfte statusen på formidling til barn og unge. Kulturskolemeldingen, som ble stemt ned av Høyre og Frp, skal altså integreres i denne, med blikk på foreldrebetaling, skjev rekruttering og variasjon i tilbudet forskjellige steder i landet.

Sanner har også bestilt et såkalt «kunnskapsgrunnlag» om kulturskolen, som skal leveres til ham høsten 2019.

– Vi skal se på samarbeidet mellom kulturskolen, skolen og SFO, mellom kulturskolen og det lokale kulturlivet, trekke inn frivillige organisasjoner og kulturskoler drevet av private eller ideelle. Som integreringsminister vil jeg også se på kulturlivets og kulturskolenes rolle i et integreringsperspektiv.

Annonser
Stikkord:
· · · · · ·