Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Siri Breistein blir redaktør i Periskop

KATEGORI

Tverrestetisk,

SJANGER

Nyhet, Nyheter, Redaksjon,

PUBLISERT

mandag 14. februar 2022

Fra 19. april 2022 overtar Siri Breistein som sjefredaktør i Periskop.

↑ Siri Breistein. Foto: Privat

Siri Breistein overtar stillingen etter Oda Bhar, som var Periskops redaktør i 2020 og 2021.

Breistein var initiativtaker til og har virket som daglig leder for bergens-tidsskriftet Barn i Byen siden oppstarten i 2001. Hun vil lede Periskop fra vårt kontor i Bergen.

Siri Breistein. Foto: Privat

Løfte blikket

– Jeg ser frem til å løfte blikket og oppdage et nasjonalt tverrfaglig kunstfelt rettet mot barn og unge. Det er med ærefrykt og stolthet jeg overtar stafettpinnen og fortsetter det viktige arbeidet med å styrke posisjonen og samtalen om barn og unges møte med profesjonell kunst.

Siri Breistein er cand.philol i medievitenskap fra Universitetet i Bergen, med toårig opphold som utvekslingsstudent på Filmvidenskap ved Universitetet i København.

Hun har over 20 års erfaring som frilanser og selvstendig næringsdrivende innenfor kulturmagasinproduksjon og barnekulturformidling. Kulturmagasinet Barn i Byen ble til i 2001 som en veiviser for foreldre og andre voksne til byens rike barnekulturliv og åpne inkluderende byrom.

Breistein har i tillegg arbeidet som kunstformidler i over 20 år. Hun har blant annet bidratt til å utvikle et kunstformidlingstiltak på KODE kunstmuseer og komponisthjem rettet mot mennesker med demens.

 

Det er med ærefrykt og stolthet jeg overtar stafettpinnen og fortsetter det viktige arbeidet

Større mangfold

Siden 2018 har Siri Breistein vært prosjektleder for publikumsutvikling i Bergen kommune. Der har hun jobbet med å nå nye kulturbrukere, skape økt kulturdeltagelse og større mangfold i kunst- og kulturrommene. Eksperimenterende pilotarbeid har gitt innsikt i metoder som vekker interesse og engasjement for kunst- og kulturliv, og som bidrar i arbeidet med å tilrettelegge for økt inkludering og lokaldemokrati.

– Breistein er kjent for sin nytenkning og evne til å skape kreative fellesskap rundt seg, sier styreleder i Periskop, Guri Fjeldberg.

– Vi har sikret oss en lydhør redaktør med svart belte i publikumsutvikling og en ambisjon om å gi leserne følelsen av at Periskop tilhører alle. Jeg har dessuten stor tro på ønsket hennes om å skape et sterkere samhold blant frilanserne som er tilknyttet redaksjonen. Det betyr at Breistein vil holde kvalitetsdebatten levende både blant alle dem som leser og blant de mange som skriver for oss. Slik kan nettidsskiftet fortsette å gjøre oss alle stadig klokere på kunst for barn og unge.

Vi har sikret oss en lydhør redaktør med svart belte i publikumsutvikling

Konstituert

Breistein går inn i et redaktørkollegium med Karen Frøsland Nystøyl, som er fagredaktør for litteratur og scenekunst. Nystøyl jobber fra Oslo.

I november informerte Periskop om at Ruth Hege Halstensen ville overta som redaktør fra januar. Halstensen valgte å trekke seg fra stillingen kort tid før tiltredelse. Frem til Breistein overtar i april, vil Karen Frøsland Nystøyl fungere som konstituert redaktør.

Annonser

Stikkord:
· · ·