Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

– Skolen er vårt hovedansvarsområde

KATEGORI

Skole, Tverrestetisk,

SJANGER

Leserinnlegg,

PUBLISERT

onsdag 23. november 2016

Det har aldri vært, og vil aldri være mulig å bruke Den kulturelle skolesekken-midler til å finansiere et barnehagetilbud, skriver direktør i Kulturtanken, Lin Marie Holvik.

↑ Lin Marie Holvik er direktør i Kulturtanken. Foto: Lars Opstad

I et innlegg på periskop.no 16. november spør Lise Hovik, Karstein Solli og Marit Ulvund hvor det blir av «Den kulturelle barnehagesekken» og satsing på kunst for de yngste barna.

Det er helt rett som det pekes på i innlegget deres, at Kulturtankens mandat ikke omfatter en barnehagesekk. Det handler ikke om hvordan Kulturtanken tolker mandatet, men om at Den kulturelle skolesekken (DKS) finansierer kunst- og kulturtilbud til barn og ungdom i skolen – fra grunnskolen til og med videregående skole.

Det har altså aldri vært, og vil aldri være mulig å bruke DKS-midler til å finansiere et barnehagetilbud. Dette er midler som er øremerket skolen.

Fra Spurv (2012) på Trøndelag Teater. Foto: Sivert Lundstrøm
Fra Spurv (2012) på Trøndelag Teater. Foto: Sivert Lundstrøm

I en stor omstillingsprosess tas det noen beslutninger som kan oppleves som vanskelige å forstå. Vi ser at dette kan oppleves som en slik.

Rikskonsertenes tilleggsavtale videreføres ikke

Rikskonsertene derimot, finansierte skolekonsertordningen gjennom en avtale med norske fylkeskommuner.

I 1993 inngikk Rikskonsertene en tilleggsavtale med flere av landets fylker om en barnehagekonsertordning, der fylkene stod for produksjon og distribusjon, og Rikskonsertene for kompetansebygging, utvikling og kvalitetssikring. Fylkene og Rikskonsertene har i 22 år vært sammen om å finansiere barnehageturneene. I dag teller samarbeidet 12 fylker, og Rikskonsertene la til sammen inn tre millioner kroner i delfinianisering av barnehagekonsertene etter tilsvarende mønster som skolekonsertene.

Rikskonsertene er nå nedlagt, skolekonsertordningen fases ut, og musikken inngår fra 2018 som en av seks kunstformer i Den kulturelle skolesekken.

Dermed sies samtidig tilleggsavtalen om barnehagekonsertene opp.

Beholder barnehagetilbudet i omstillingsåret

Kulturtanken vil imidlertid opprettholde turnémidlene i 2017, slik at konserttilbudet til de yngste opprettholdes i omstillingsåret. Fra 2018 må fylkene se på hvordan de skal videreføre barnehagekonsertene.

I en stor omstillingsprosess tas det noen beslutninger som kan oppleves som vanskelige å forstå. Vi ser at dette kan oppleves som en slik. Hvem skal nå ha ansvaret for kunst for de yngste?

Svaret på det må bli at det må vi ta i fellesskap.

Kulturtanken, kommuner, fylkeskommuner og feltet for øvrig har ansvar for å bidra med sitt. Organisatorisk og økonomisk. Vi i Kulturtanken kommer derfor ikke til å slippe tak i dette feltet etter 2017, selv om formen slik den er i dag fases ut.

Vi ønsker å bidra med å finne gode løsninger videre, enten det er å jobbe sammen med politisk nivå, sammen med feltet, eller å prøve å være en pådriver selv.

Men den kulturelle skolesekken som er vårt hovedansvarsområde, er og blir skolen.

Annonser
Stikkord:
· · · · ·