Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Ungdommens ytringsfrihetsråd søker medlemmer

KATEGORI

Tverrestetisk,

SJANGER

Nyhet, Nyheter,

PUBLISERT

onsdag 17. juni 2020

Unge deltar sjeldnere i offentlige debatter i dag enn for bare få år siden. Nå oppretter Norsk PEN og Fritt Ord et eget ytringsfrihetsråd for unge. Rådet ledes av «Skamløs»-forfatter Nancy Herz.

↑ Foto: Brian Wangenheim / Unsplash

Foto: Fritt Ord / Ilja C. Hendel

Hvilke muligheter har ungdom og unge voksne til å påvirke det offentlige ordskiftet? Hvilke utfordringer står de overfor? Hvem kommer til orde, og hvem blir utsatt for hatefulle ytringer og hersketeknikker?

Dette og en rekke andre spørsmål blir sentrale når Norsk PEN og Fritt Ord nå etablerer Ungdommens ytringsfrihetsråd. Sammen med forfatter og menneskerettighetsforkjemper Nancy Herz skal et ungdomspanel diskutere og vurdere utfordringer og muligheter blant unge i dagens ytringsfrihetsklima.

Deltakerne vil få kunnskap om ytringsfrihet og deltagelse i det offentlige ordskiftet. De vil også få opplæring i debatteknikk og en innføring i hvordan skrive kronikker og debattinnlegg, skriver Norsk PEN i en pressemelding.

Ungdommens ytringsfrihetsråd


Unge mellom 16 og 26 år fra hele landet kan å søke seg til Ungdommens ytringsfrihetsråd.

Rådet vil ha fire helgesamlinger i løpet av høsten 2020 og våren 2021.

Rådet ledes av Nancy Herz.

Deltakerne vil møte engasjerte innledere og tilegne seg kunnskap om ytringsfrihet og deltagelse i det offentlige ordskiftet.

Det vil være opplæring i debatteknikk og hvordan skrive kronikker og debattinnlegg, og alle skal være med å utarbeide og presentere gode råd og løsningsforslag til samfunnsdebatten.

Ungdommens ytringsfrihetsråd er opprettet i samarbeid mellom Norsk PEN og Fritt Ord.

En mangfoldig gruppe

– Det er viktig at unge blir lyttet til når de forteller om utfordringer ved å bruke sin ytringsfrihet i Norge i dag. Vi er i en privilegert situasjon sammenlignet med mange andre, men selv i Norge viser undersøkelser at unge deltar sjeldnere i offentlige debatter i dag enn for få år siden, sier Nancy Herz til Periskop.

Herz er en norsk-libanesisk forfatter, foredragsholder og menneskerettighetsforkjemper. Hun er også en av forfatterne bak boken Skamløs (Gyldendal, 2017). Herz engasjerer seg sterkt i spørsmål rundt ytringsfrihet, kvinners rettigheter og retten til å leve fritt.

– Unge i Norge i dag er en mangfoldig gruppe, og hersketeknikker, netthets og andre begrensninger på ytringsfriheten rammer ulikt. Det å kunne samle unge med ulike identiteter og meninger til å dele erfaringer, lære av hverandre og gi råd for en bedre samfunnsdebatt gir en unik mulighet til å skape et mer åpent debattklima, påpeker Herz.

Deltakerne plukkes ut til rådet etter en søknadsprosess. Representasjon med tanke på kjønn, alder, funksjonsvariasjon, geografi, bakgrunn og erfaring vektlegges. Sammen skal rådet bruke et år på å finne ut hvordan ungdom og unge voksne kan rustes til å delta i samfunnsdebatten i større grad enn tilfellet er nå.

Nancy Herz. Foto: Maria Goss / Gyldendal

Det er viktig at unge blir lyttet til når de forteller om utfordringer ved å bruke sin ytringsfrihet i Norge i dag

Jeg tror en av utfordringene er frykten for å oppleve netthets

Netthets og hersketeknikker

Hva er den største utfordringen for unge mennesker i dag når det kommer til ytringsfrihet?

– Det er det vi skal prøve å finne ut av. Men jeg tror en av utfordringene er frykten for å oppleve netthets og hersketeknikker basert på alder og andre identitetsmarkører. Mange kvier seg muligens for å ytre seg fordi de ikke orker å stå i det, mener Herz.

– Unge i dag er en sammensatt gruppe, og opplever nok ytringsfrihetsutfordringer ulikt. Derfor håper jeg at ungdom fra alle samfunnslag, med ulike erfaringer og bakgrunn søker seg til rådet slik at vi kan få best mulig svar på dette spørsmålet, sier hun.

Mange unge får nyheter via sosiale medier, og tidsbruken på sosiale medier er langt høyere enn tiden ungdommer bruker på tradisjonelle medier. Å delta i debatter på sosiale medier kan både være inkluderende og positivt, og samtidig en nådeløs opplevelse, skriver Norsk PEN i pressemeldingen. Det er noe av bakgrunnen for opprettelsen av rådet.

Lenke til mer informasjon og søknadsskjema kommer etter annonsene.

Alle mellom 16 og 26 år kan søke om å få være med uansett hvor i landet de bor.

Søker deltakere

Rådet skal bestå av inntil 15 deltakere, som sammen skal diskutere og komme med konkrete forslag til hvordan ungdom og unge voksne kan bli bedre rustet til å delta i samfunnsdebatten. Alle mellom 16 og 26 år kan søke om å få være med uansett hvor i landet de bor. Samlingene vil foregå fra oktober 2020 til mars 2021.

Her er mer informasjon om prosjektet, samt påmeldingsskjema.

Annonser
Stikkord:
· · · · · · · ·