Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Vil fortsette å dele

KATEGORI

Skole,

SJANGER

Artikkel,

PUBLISERT

tirsdag 3. februar 2015

Pilotsamarbeidet mellom Nasjonalmuseet, Rikskonsertene og Scenekunstbruket om det flerfaglige forskningseminaret Kunsten å dele kan peke på en tydeligere rolle for de nasjonale aktørene i Den kulturelle skolesekken.

↑ Vil fortsette å dele

Det var første gang de tre institusjonene gikk sammen om å presentere forskningsfunn fra de ulike kunstartene da pilotprosjektetKunsten å dele fant sted på Nasjonalmuseet før jul. Seminaret samlet omlag 140 aktører innenfor kunstformidling til barn og unge omtrent likt fordelt på scenekunst, musikk, og visuell kunst.

– Et samarbeid skaper en ny type diskusjon hvor man forsøker å se de andres perspektiv. Sammen kan vi samle et større fagmiljø og sette behovet for mer forskning i fokus, sier en av initiativtakerne til seminaret, FoU-leder ved Rikskonsertene, Egil Rundberget, som mener at samarbeidet som involverte halvparten av de seks nasjonale aktørene i DKS kan være en inspirasjon til å videreutvikle mulighetene i dette nettverket som skal bidra til å stimulere til nyproduksjon, legge til rette for kompetanseutvikling og gi faglige råd. Film&Kino innenfor film, Norsk kulturråd for kulturarv og Norsk forfattersentrum som nasjonal aktør for litteratur var ikke representert denne gangen.

– De nasjonale aktørene kan som faglig forum tydeliggjøre en sterkere posisjon når det gjelder påvirkning og utforming av innholdet i DKS. Potensialet for denne referansegruppen er mye større enn slik det har fungert hittil, sier Rundberget.

Også Anne Qvale, spesialrådgiver ved Nasjonalmuseet, mener at seminaret viste hvordan forskningsfunn fra de trefagområdene visuell kunst, musikk og scenekunst har stor gjensidig overføringsverdi.

– Et fellestrekk som forskningen på formidlingen til de tre områdene viste, var at kroppen står sentralt i opplevelsen og forståelsen av de ulike kunstneriske utrykkene. Et annet område med stor overføringsverdi er det metodiske. Samarbeidsmodellen var inspirerende og fungerte godt. Fra min egen institusjon er det ønskelig å utvikle denne modellen videre, sier Qvale.

Saken er et tillegg til Metode med tverrfaglig potensial, Periskop 20.01.15.

Les også: Hva er egentlig musikk for barn?, Periskop 18.12.2014 (ballade.no 9.12.2014)

Lek med vidtspennende resultater, ballade.no 15.12.2014

Annonser
Stikkord:
· ·