Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

4,3 millioner delt ut til musikkprosjekter for barn og unge

KATEGORI

Musikk,

SJANGER

Notis,

PUBLISERT

onsdag 25. april 2018

Det er mer enn tre ganger så mye som Kulturrådet hadde øremerket.

↑ Foto: Pexels.

Fjorårets utlysning fra Kulturrådet om musikkprosjekter for eller med barn og unge førte til langt høyere tildeling av midler enn tiltenkt. Intensjonen med utlysningen var å øke tilfanget av gode søknader mot den yngre målgruppen, og 1,4 millioner kroner var øremerket slike prosjekter.

Til sammen 73 søknader kom inn, og utvalget valgte å tildele støtte til 27 prosjekter. Ifølge Kulturrådet var et mål at prosjektene skulle bidra til faglig og kunstnerisk utvikling. Særlig ble det understreket at man ønsket seg kulturelt mangfold og ambisiøse prosjekt som «tenkte nytt» om metode, formidling og involvering av barn i lydbaserte uttrykk.

– Det er gledelig å se at det også er gode initiativ blant utøvere og komponister i søknadsbunken, slik intensjonen var med utlysningen, skriver Kulturrådet på sine nettsider.

Se hvem som fikk støtte.

Annonser

Stikkord:
· · ·