Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Karen Frøsland Nystøyl

Karen Frøsland Nystøyl er fagredaktør for litteratur og scenekunst i Periskop. Hun er teater- og litteraturkritiker og anmelder blant annet for NRK P2 og avisen Vårt Land.

    ...