Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Julie Rongved Amundsen

Julie Rongved Amundsen er teaterkritiker og -skribent og er fra 2018 redaktør for scenekunst.no. Hun har en Ph.d. i teatervitenskap, og disputerte i 2013 med avhandlingen «Performing Ideology. Theatricality and Ideology in Mass Performance».

    ...