Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Daniel Soelseth

Daniel Soelseth er utdannet norsklektor, og underviser til daglig ved Lillestrøm videregående skole. Han har i tillegg en mastergrad i digital kommunikasjon og kultur fra Høgskolen i Innlandet. Tema for hans masteroppgave var affektive rom relatert til sorg og tapserfaringer i digitale spill.

    ...