Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Janne Karin Støylen

Janne Karin Støylen kjem frå Jølster i Sunnfjord. Ho har mastergrad i barne- og ungdomslitteratur og arbeider som kritikar og litteraturformidlar. I 2018 fekk ho Fritt ord sitt kritikarstipend. Tidlegare har ho vore tilsett ved Nynorsksenteret og ved Høgskulen på Vestlandet. På starten av 2000-talet var ho programansvarleg for Dei nynorske festspela. Dei siste åra har ho vore koordinator for prosjektet «Rom for ord» - litterære møtestader i distrikta.

    ...