Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Johannes Hafnor

Johannes Hafnor er enhetsleder for produksjon i DKS Viken. Han er utdannet filmviter og har jobbet med kulturformidling i nærmere 15 år. Han sitter for tiden i Kulturtankens nasjonale ressursgruppe for scenekunst i tillegg til en rekke verv i kulturlivet.

    ...