Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Kristoffer Jul-Larsen

Kristoffer Jul-Larsen (f. 1981) er førsteamanuensis på Høgskolen på Vestlandet, hvor han jobber med norskundervisning i lærer- og barnehagelærerutdanningene og er medlem av forskergruppen Litteraturdidaktikk. Han har forsket på litteraturkritikk og litteraturformidling, og har skrevet avhandlingen «Vurderende stemmer – Litteraturkritikk og litteraturformidling i norsk radio 1925–2000». Jul-Larsen er kunstkritiker for nettidskriftet Kunstkritikk, og har publisert artikler og kritikker om et bredt utvalg emner i publikasjoner som Vagant, Aftenposten, Morgenbladet, Syn og Segn, Billedkunst, Klassekampen, Bergens Tidende, Fett og Agora.

    ...