Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Lisbeth Fullu Skyberg

Lisbeth Fullu Skyberg er sosiolog og har en phd i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Skyberg er ansatt som forsker ved Universitetet i Bergen, hvor hun jobber med prosjektet Norsk politirettshistorie 1686-2016. I tillegg jobber hun som forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), i barne- og ungdomsseksjonen.

    ...