Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Magda Hognestad

Magda Hognestad har MA i amerikansk litteratur og kultur og cand.mag. i kunsthistorie fra Universitetet i Bergen, samt dansens estetikk og historie fra Københavns universitet. Hun arbeider som rådgiver og har tidligere skrevet tekster for Contemporary Art Stavanger og Norsk Shakespearetidsskrift.

    ...