Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Mette Bøe Lyngstad

Mette Bøe Lyngstad er førstelektor ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), hvor hun underviser i drama, teater og interkulturelt arbeid, og forsker på drama i klasserommet, anvendt teater forumteater i møte med ulike institusjoner, muntlig fortelling i interkulturelle grupper, dramalæreren og fasilitatoren.

    ...