Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Magne Fonn Hafskor

Magne Fonn Hafskor er kulturjournalist fra Bergen. Han skriver blant annet frilans for Ballade. Hafskor har helsefaglig utdannelse, men har jobbet som journalist i ulike publikasjoner siden 2006.

    ...