Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Nina Aalstad

(f. 1981) er utdannet lektor med fagene nordisk og teatervitenskap. Hun har sin yrkeserfaring fra bokhandel – som barnebokansvarlig hos Norli Bogstadveien, fra forlag – som markedskonsulent i Cappelen Damm, og som leder og redaktør for Ubok. Redaktør for barnebokkritikk.no.

    ...