Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Nora Heyerdahl

Nora Heyerdahl er 16 år gammel, og bor i Oslo. Når hun ikke går på skole skriver hun for forskning.no om ting hun lurer på. Hun er også ungdomspolitiker. Aller best liker hun å spise lasagne og se på House of Cards. Les mer av Nora her: http://forskning.no/profil/nora-heyerdahl

    ...