Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Unni Tandberg

Unni Tandberg skriver og foreleser om kunst, arkitektur og utstillinger. Hun har master i kunsthistorie og museologi fra Universitetet i Oslo, og virket i mange år som scenograf og produksjonsdesigner for film og tv.

    ...