Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Bruker dikt for å forstå krig og flukt

KATEGORI

Litteratur,

SJANGER

Nyhet, Nyheter,

PUBLISERT

tirsdag 8. mars 2022

Leser søker bok tar i bruk parallellspråklige diktsamlinger i nytt formidlingsprosjekt om krig og flukt.

↑ Oppslag fra den parallellspråklige diktsamlingen «Vuggesang for liten kriger» av Selma M. Yonus. Diktet som er gjengitt på arabisk, har den norske tittelen «Hver morgen / brenner jeg munnen med glovarm kaffe». Foto: Leser søker bok

Brått endret stabiliteten i Europa seg. Freden slik vi kjente den, finnes ikke lenger. Kan litteraturen, nærmere bestemt poesien, hjelpe ungdommer til å forstå hva som skjer?

I dag slipper foreningen Leser søker bok sitt nyeste prosjekt Krysspunkt, et prosjekt beregnet på videregående skoler. Krysspunkt tar i bruk parallellspråklige dikt for en bredere forståelse av krig, lidelse og flukt. Et prosjekt som skulle vise seg å bli nærmest ubehagelig aktuelt etter 24. februar 2022.

Monica Helvig, daglig leder Leser søker bok. Foto: Elisabeth Wathne, Moment Studio

Dikt har relevans

Lukta av svart av Ali Hayder og Vuggesang for liten kriger av Selma M. Yonus er de to første diktsamlingene i serien Parallell utgitt av Aschehoug forlag og initiert av Leser søker bok. De to parallellspråklige utgivelsene er utgangspunkt for formidlingsprosjektet Krysspunkt, et lese- og dialogprosjekt rettet mot elever i videregående skole.

– Diktene står side om side på hver sine språk i diktsamlingene. Dialog, diskusjon og refleksjoner rundt de parallellspråklige diktene kan vise ungdommer at dikt kan ha relevans både i samtiden og i de unges liv, sier Monica Helvig, daglig leder i Leser søker bok.

På hvilken måte kan dikt skape forståelse for krig – og hvilken effekt mener dere det parallellspråklige har inn i dette?

– Nyheter formidler krigshendelsene mens de pågår. Dikt kan formidle effekten krig har på menneskene som opplevde dem i lang tid etterpå. Et dikt kan gi et fortettet glimt inn i konkrete hendelser på en slik måte at leseren nærmest kan føle det selv. På den måten kan dikt hjelpe oss å forstå krig og konsekvensene av krig på en dypere måte enn via nyhetsbildet, utdyper Helvig til Periskop.

 

 

Nyheter formidler krigshendelsene mens de pågår. Dikt kan formidle effekten krig har

Dikt av Selma M. Yonus. Foto: Aschehoug

Kommer nærmere opprinnelsen

Hun forteller at en av elevene de prøvde ut diktene på, sa følgende:

– Selv om jeg ikke kan arabisk, betyr det mye for meg at jeg får se og høre diktene på arabisk i tillegg til norsk. Hendelsene diktene springer ut fra, har skjedd i et land der arabisk er språket. Jeg kommer nærmere opprinnelsen når jeg kan få se og høre diktene på både arabisk og norsk. Arabisk slik at jeg kan oppleve dem originalt. Norsk slik at jeg kan forstå dem.

Arabisk slik at jeg kan oppleve dem originalt. Norsk slik at jeg kan forstå dem

Dikt av Selma M. Yonus. Foto: Leser søker bok

Selma M. Yonus: «Vuggesang for liten kriger». Foto: Aschehoug

Ubehagelig aktuelt

Europa står midt i en uvirkelig krigføring i øst. Hvordan kan dette opplegget hjelpe ungdommer å snakke om det som skjer i Ukraina akkurat nå?

– Fordi diktene hjelper oss å se de menneskelige effektene av krig, kan de bidra til at vi kan snakke om det som skjer i disse dager på et mer menneskelig plan, mener Helvig.

– Diktsamlingene hjelper oss til å forstå ulike konsekvenser av krigføringen bedre. Også de langsiktige konsekvensene for vanlige borgere som plutselig befinner seg i en krigssone, sier hun.

De to første diktsamlingene i Krysspunkt er begge basert på hendelser i Irak, men er ulike både i form og innhold.

Lukta av svart er konkret og fortellende i formen. Den kretser rundt et kollektivt traume, og bringer oss rett inn i terrorhandlingene og konsekvensene av dem. Diktene i denne samlingen kan hjelpe oss å snakke om det å se eller velge å snu seg unna, om tvang og frihet, og om integrering for den som må flykte, forteller Helvig.

– Vuggesang for liten kriger handler om å miste den du elsker. Den viser en mer personlig konsekvens av kriger der mennesker blir drept. Disse diktene kan hjelpe oss å snakke om det relasjonelle og personlige tapet og fraværet som krigen skaper, kanskje særlig for alle de kvinnene og barna som blir igjen etter at mennene har dratt i krig, sier Helvig til Periskop.

Disse diktene kan hjelpe oss å snakke om det relasjonelle og personlige tapet og fraværet som krigen skaper

Dikt av Ali Hayder. Foto: Aschehoug

Ali Hayder: «Lukta av svart». Foto: Aschehoug

Innsirklet av ungdom

I prosessen har ungdom ved videregående skoler i Oslo kommet med innspill. Det har hatt stor betydning for prosjektet.

– Ungdommene hjalp oss å bringe spørsmålene, refleksjoner og dialogen rundt diktene enda tettere på tema som ungdommene selv er opptatt av. Ut fra de ulike konkrete diktene har vi laget spørsmål knyttet til blant annet identitet, tilhørighet, frihet og ytring; spørsmål som opptar ungdommene i deres egne liv. Slik sett opplevde vi, sammen med ungdommene, at dikt skrevet ut fra hendelser i Irak faktisk berører dype menneskelige spørsmål som alle, og kanskje særlig ungdommer, er opptatt av.

Spørsmål som «Hvem er jeg?» «Hva er et minne?» «Hva er et hjem?». Og også spørsmål rundt hvordan en kan sette ord på det en kjenner på når følelsene og erfaringene er komplekse og sammensatte.

– Vi erfarte at ungdommene synes diktene var relevante i deres egen hverdag, sier Helvig.

Utvidet interesse

I tillegg hadde ungdommene konkrete ønsker som påvirket hvilke digitale ressurser som følger opplegget. Blant annet ønsket de å vite mer om historien til Irak og også den samfunnsaktuelle situasjonen Irak befinner seg i nå. Dette fikk Leser søker bok til å inngå et samarbeid med NUPI Skole, og sammen laget de en fem minutters informasjonsvideo om de viktigste hendelsene i Irak fra gammel tid og fram til i dag.

– I tillegg ønsket ungdommene å høre forfatterne lese dikt på arabisk samtidig som de kunne se og lese den norske teksten inni seg. Derfor har vi laget små diktvideoer der forfatterne leser dikt mens den norske teksten kommer opp ved siden av linje for linje, helt til hele diktet blir stående i videoen, forteller Helvig.

Ungdommene var også interesserte i å høre mer om flerspråklighet. Derfor har Leser søker bok laget en podkast med og om krysskulturelle ungdommer.

– De ønsket blant annet å høre historien til Hayder Jumaah, som er vår 20 år gamle prosjektmedarbeider, og som selv er flyktning fra Irak. Derfor laget vi kortfilmen Et vanlig barn der Hayder forteller om da han var 12 år og opplevde at IS invaderte Mosul.

Ressursene er tilgjengelige via Leser søker bok.

Dikt skrevet ut fra hendelser i Irak berører dype menneskelige spørsmål som alle, og kanskje særlig ungdommer, er opptatt av

Dikt av Ali Hayder. Foto: Aschehoug

Annonser

Stikkord:
· · · · · · · · · · · · · · · · ·