Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Disse skal bli «Kulturbarn-kommuner»

KATEGORI

Tverrestetisk,

SJANGER

Nyheter,

PUBLISERT

onsdag 6. mars 2019

6 kommuner er valgt ut til spesialprosjekt for å bli ekstra gode på kunst for de minste barna.

↑ Fra konserten Kling Klang som ble spilt for de aller minste under Festspillene i Bergen 2017. Foto: Thor Brødreskift.

Seks kommuner er valgt ut blant 32 søknader til å bli såkalt «Kulturbarn-kommuner», et samarbeid mellom Kulturtanken, Norsk kulturskoleråd og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen.

Prosjektet skal styrke kunst og kultur til de yngste barna (0-8 år) i kommunen gjennom 2019 og 2020.

Det følger ingen økonomiske ressurser med for de utvalgte kommunene, kun oppfølging fra samarbeidspartnerne.

De utvalgte kommunene er:

Fredrikstad kommune, Østfold

Fjell kommune, Hordaland (kommunesammenslåing med Sund, Øygarden og Fjell fra 01.01.2020)

Førde – Nausdal- Gaular og Jølster kommuner, Sogn og Fjordane (Sunnfjord kommune fra 01.01.2020)

Kristiansand kommune, Agder (kommunesammenslåing med Søgne og Sogndalen)

Målselv kommune, Troms

Røros kommune, Trøndelag

– Det gleder oss å se alt det flotte arbeidet som gjøres rundt om i landet på dette feltet, og det var inspirerende å lese så mange gode søknader, sier prosjektleder i Kulturtanken, Ragnhild Bøhle i en pressemelding. Hun er en del av styringsgruppa som har gått igjennom alle søknadene og stått for utvelgelsen.

Samarbeid og forankring

Kommunene er valg ut på bakgrunn av kriterier knyttet til forankring i kommuneledelsen, samarbeidsfelt, geografi og faglig kvalitet på søknaden, oppgir Kulturtanken i pressemeldingen.

Prosjektets overordnede mål er å oppnå samarbeid innad i kommunene og finne måter å bruke den kunst- og kulturfaglige kompetansen på tvers av institusjonene.

– Vi håper prosjektet kan føre til et varig formalisert samarbeid innad i kommunen som kan gi inspirasjon og bakgrunn for fremtidige samarbeid regionalt og nasjonalt, sier Bøhle.

Søknadsfristen gikk ut 13. februar, og 32 søknader fra 42 nåværende kommuner kom inn, oppgir Kulturtanken. Noen kommuner som skal slå seg sammen, søkte sammen.

Nettverk og konferanse

«Kulturbarn-kommunene» vil bli fulgt opp av prosjektgruppen som består av Elin Kvernmoen, rådgiver i Norsk kulturskoleråd, Kathrine Pedersen, rådgiver i Nasjonalt senter for kunst – og kultur i opplæringen og Ragnhild Bøhle, prosjektleder i Kulturtanken.

Prosjektgruppen skal, i samarbeid med Kulturbarn- kommunene, sørge for fremdrift i det lokale utviklingsarbeidet i hele prosjektperioden 2019 og 2020.

I samarbeid med de lokale prosjektgruppene fra alle Kulturbarn-kommunene vil det etableres et eget nettverk for kunnskap og informasjonsdeling.

Høsten 2020 skal det arrangeres en konferanse med erfaringsdeling som avslutning på prosjektperioden.

Annonser

Stikkord:
· · · · ·