Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Elisabeth Egseth Hansen: Det er mye å hente i prosjekter der barn eller ungdom er medvirkende

KATEGORI

Scenekunst,

SJANGER

Intervju,

PUBLISERT

torsdag 9. mai 2019

I dag svarer Trøndelag Teaters nye sjef, Elisabeth Egseth Hansen.

↑ Elisabeth Egseth Hansen. Foto: Trøndelag teater

Hva trenger scenekunstfeltet for barn og unge i dag?

Teatret er et viktig ytringsrom. Et spørsmål vi som skaper teater stadig må stille, er hvem vi snakker på vegne av, spesielt hva angår en yngre målgruppe. Selv om mye har endret seg i målgruppetenkningen de siste 15-20 årene, trenger feltet likevel en kontinuerlig forståelse for og bevissthet om målgruppen. Det er i stor grad voksne som legger premissene for scenekunsterfaringene til barn og unge. Scenekunsten skapes av voksne og målgruppen nås gjennom voksne, som for eksempel foreldre og lærere.

Det er en bredt sammensatte målgruppe som spenner fra de yngste i barnehagealder til tenåringene. Det er derfor viktig å anerkjenne barn og unge som et mangfoldig og sammensatt publikum – et publikum her og nå og ikke som et fremtidig publikum det skal investeres i.

De nye teatersjefene


I 2019 og 2020 får en rekke av landets teaterinstitusjoner nye sjefer og nye kunstneriske ledere.

I en serie mini-intervjuer spør vi dem om hvilke utfordringer de ser for barneteater i Norge, hva de vil gjøre med det, og hva som er deres drømme forestilling å sette opp for en ung aldersgruppe.

Les alle intervjuene her:

Glenn André Kaada, Rogaland teater: Mange av tilbudene til barn er ren underholdning. Teatret bør ha substans og relevans.

Valborg Frøysnes, Kilden teater: Vi bør lete etter nye historier, ny dramatikk, nye stemmer.

Thorleif Linhave Bamle, Teater Innlandet: Barn og unge trenger scenekunstfeltet som en motsats til alt det digitale.

Elisabeth Egseth Hansen: Det er mye å hente i prosjekter der barn eller ungdom er medvirkende.

Sjef ved Trøndelag teater, Elisabeth Egseth Hansen. Foto: Trøndelag teater

Hvordan vil du som teatersjef jobbe med det?

– Som et ledd i satsningen på barn og unge har Trøndelag Teater god erfaring med prosjekter som Unge Dramatikere, et prosjekt der ungdom skrev tekster som resulterte i enkle forestillinger eller lesninger. Målet med Unge Dramatikere var å gi plass til nye stemmer som ikke nødvendigvis har en arena i samfunnet for øvrig. Samarbeidet mellom ungdommer og profesjonelle teaterarbeidere var nøkkelen til suksess.

Vi har i den kommende perioden mål om å jobbe tettere med både barne- og ungdomspublikummet og fortsatt knytte til oss kunstnere med sterke ambisjoner i arbeidet rettet mot målgruppen. Jeg har tro på at det er mye å hente i prosjekter der barn eller ungdom er medvirkende. For tiden jobber vi med en videreutvikling av lignende prosjekter rettet mot henholdsvis barn og ungdom.

Det er i stor grad voksne som legger premissene for scenekunsterfaringene til barn og unge.

Hva er din drømmeoppsetning for barn og unge?

– Jeg synes det er interessant å jobbe med barn og unge som både som medskapere og utøvere, da gjerne barn og unge som ikke har et tett forhold til teatret fra før. Et drømmeprosjekt er å legge til rette for at barn og unge fra ulike miljøer kan skape sin drømmeforestilling i samarbeid med profesjonelle scenekunstnere.

 

Elisabeth Egseth Hansen tiltrådte som teatersjef ved Trøndelag Teater 1. januar 2019.

Annonser

Stikkord:
· · · ·