Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Gulljerven: Fortjent ærespris til Rolf Engelsen

SJANGER

Notis, Nyhet, Nyheter,

PUBLISERT

fredag 4. desember 2020

Kulturrådets Rolf Engelsen får pris for sitt utrettelige arbeid innen kunst og kultur for et ungt publikum.

↑ Rolf Engelsen får Gulljerven ærespris 2020. Foto: Ilja C. Hendel / Scenekunstbruket

Rolf Engelsen er seniorrådgiver i Norsk Kulturråd i seksjon for litteratur, kulturvern og allmenne kulturformål. Engelsen ledet Kunstløftet fra 2007-2015. Foto: Ilja C. Hendel

Under årets digitale utgave av scenekunstfestivalen Showbox ble Rolf Engelsen tildelt Scenekunstbrukets pris Gulljerven. Dette er en pris som ble opprettet i 2019, og vanligvis går den til scenekunstnere, kompanier, utøvere, teknikere, turnéleggere og alle som står på for både å skape og formidle scenekunst til barn og ungdom i Norge.

Priskategoriene er vanligvis av typen Årets kabeltrekker, Mest rotete turnébil, Mest snirklete turnéetappe, Årets partner (hjemme alene) og Årets gammelkommer – priskategorier som hedrer scenekunstnere som reiser land og strand rundt, ofte i forbindelse med Den kulturelle skolesekken.

I år har denne aktiviteten vært betydelig mindre enn vanlig. Derfor valgte Scenekunstbruket å dele ut kun én pris i år: Gulljerven ærespris. Den går til Rolf Engelsen, og han får den for sin mangeårige innsats for kunst for et ungt publikum.

Priskategoriene er vanligvis av typen Årets kabeltrekker, Mest rotete turnébil, Mest snirklete turnéetappe.

Jeg vil reise en diskusjon!

Her er juryens begrunnelse:

Gulljerven Ærespris 2020 går til en person som i 2007 sa:

Jeg vil reise en diskusjon om kunst for barn! 

Og det gjorde han!

Gjennom sitt årelange arbeid for scenekunstfeltet og ikke minst hans arbeid med kunst for et ungt publikum. Han ledet feltet gjennom Kulturrådets prosjekt Kunstløftet i perioden 2007-2015 hvor det ble igangsatt utallige produksjoner, faglige møteplasser, samtaler og diskusjoner – og retninger som skulle peke fremover for et helt felt.

Uredd og lydhør, med stor energi og vilje, har han utfordret og tidvis (og heldigvis) provosert kunstfeltet, med sine mange spørsmål som:

Er dette høy nok kvalitet?
Hvordan formidler vi til barn og ungdom?
Hvordan er og påvirkes kunsten av konteksten og rommet den presenteres i?
Er det tilstrekkelig å være skrivefør og ha et kunstfag fra universitet eller høyskole når man skal vurdere den kunsten som retter seg mot et ungt publikum?
Hva mener de unge selv?
Og bryr vi oss om det? 

 

Saken fortsetter etter anbefalingene og annonsene.

Rolf Engelsen med Gulljerven ærespris 2020. Foto. Scenekunstbruket

Kunst handler om en livsanskuelse, om troen på det skapende mennesket.

Vi må koble de unge på

Prisutdelingen foregikk som del av en samtale om barn, unge og kunst mellom Scenekunstbrukets leder Ådne Sekkelsten og Engelsen. I samtalen understreker prisvinneren viktigheten av kunst som et frihetsrom for barnet:

– Estetiske fag handler minst av alt om å gå på teater eller å gå på en utstilling. Det handler mer om en livsanskuelse, om troen på det skapende mennesket, sier Engelsen og fortsetter:

– Kunst må introduseres tidlig som en frihetlig størrelse for barn. En sone fri for foreldre, lærere – et sted der barnet er seg selv og bruker seg selv.

Videre understreker han viktigheten av å anerkjenne at barn og unge har en stemme og at de trenger å bruke den og å finne et rom å uttrykke seg i. Derfor er det viktig at barn og unge kommer til orde i offentligheten, og at de gis muligheter også der til å ytre seg om kunst.

– La barn og unge være en del av kunstsamtalen – koble dem på!

Hele samtalen mellom Engelsen og Sekkelsten kan du se her.

Annonser
Stikkord:
· · · · · · · ·