Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Janne Langaas: – Teater Manu må finne sin plass i Den kulturelle skolesekken

KATEGORI

Scenekunst,

SJANGER

Intervju,

PUBLISERT

onsdag 16. februar 2022

Teater Manus nye sjef vil vise at verden er mangfoldig. Derfor ønsker hun at alle elever skal få møte tegnspråk i skolehverdagen gjennom DKS.

↑ Janne Langaas. Foto: Teater Manu

Janne Langaas er Teater Manus første hørende og ikke-tegnspråklige teatersjef. Det turnerende teateret er den eneste profesjonelle scenekunstinstitusjonen i Norge som spiller teater på tegnspråk.

Her svarer hun på hvordan hun som teatersjef vil jobbe med scenekunst for barn og unge. Den nye teatersjefen har tro på å la alle elever i skolen, både døve og hørende, få møte tegnspråk som minoritetsspråk gjennom Den kulturelle skolesekken.

Hva trenger scenekunstfeltet for barn og unge i dag?

– Det er veldig mange gode og seriøse aktører i scenekunstfeltet som har et særskilt fokus på barn og unge. Det vi trenger nå, er at de økonomiske forutsetningene for de frie kompaniene som tør å spesialisere seg på et ungt publikum blir like gode som for de som satser på et voksent publikum. Hvorfor har ikke flere av kompaniene som gjennom år har skapt spennende scenekunst for barn og unge basisfinansiering?

Hvorfor har ikke flere av kompaniene som gjennom år har skapt spennende scenekunst for barn og unge basisfinansiering?

De nye teatersjefene


I en serie mini-intervjuer spør vi landets ferske teatersjefer og kunstneriske ledere ved scenekunstinstitusjoner om hvilken retning de ønsker å ta barneteateret i.

Vi spør dem om hvilke utfordringer de ser for barneteater i Norge, og hva de vil gjøre med det. Og om hva som er deres drømmeforestilling å sette opp for en ung aldersgruppe.

Tidligere intervjuer i serien finner du her.

Janne Langaas er teatersjef ved Teater Manu. Foto: Teater Manu

Hvordan vil du som teatersjef jobbe med det?

– Teater Manu er den eneste profesjonelle scenekunstinstitusjonen for døve, det eneste statsstøttede teatret som spiller forestillinger på tegnspråk. Vi har dermed et særlig ansvar for å ivareta den tegnspråklige kulturen.

Teater Manu fokuserer ikke spesielt på barn og unge. Vi skal produsere scenekunst for alle aldersgrupper. Men barn og unge er en naturlig del av vårt publikum. Teatret har tradisjon for å lage store og spektakulære familieforestillinger på tegnspråk. Det vil vi fortsette med. Men jeg ser også et behov for å skape mindre formater med rom for nære opplevelser. Og ikke minst må vi finne vår plass i Den kulturelle skolesekken. Både for de døve elevene, som skal få møte sitt eget språk i skolehverdagen, og for de hørende, som på den måten får kontakt med ett av våre minoritetsspråk.

Teatret har tradisjon for å lage store og spektakulære familieforestillinger. Men jeg ser også et behov for å skape mindre formater

Hva er din drømmeoppsetning for barn og unge?

– Det er den forestillingen som gjør at barnet eller ungdommen danser ut av teatersalen (eller gymsalen) fordi hen har opplevd å bli tatt med på en reise som overrasker, fascinerer, gleder og berører. Med tegnspråket som scenespråk skal vi vise at verden er mangfoldig og har plass til oss alle. Slik bygger teatret selvtillit og stolthet over egen identitet.

Janne Langaas tiltrådte som teatersjef for Teater Manu 1. januar 2022.

Annonser

Stikkord:
· · · · · · · · ·