Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Kjell Moberg: Jeg er opptatt av hvordan scenekunsten virker på oss

KATEGORI

Scenekunst,

SJANGER

Intervju,

PUBLISERT

mandag 20. mai 2019

I serien der Norges nye teaterledere forteller hva de vil gjøre for å lage god scenekunst for barn og unge, snakker vi i dag med Kjell Moberg, kunstnerisk leder for Kloden.

↑ Kjell Moberg er kunstnerisk leder for Kloden. Foto: Kloden

Hva trenger scenekunstfeltet for barn og unge i dag?

Det produseres mye god scenekunst for barn og unge i Norge, noe som blir lagt merke til langt utenfor landets grenser. Men mange gode forestillinger formidles i altfor liten grad offentlig. Det feltet trenger er flere arenaer hvor barn, ungdom og voksne kan oppleve scenekunsten sammen. Kloden blir en slik arena.

Nettverkstenking, både faglig og kunstnerisk, er avgjørende i denne sammenhengen. Det er nødvendig å tenke lokalt, nasjonalt og internasjonalt med et sterkt fokus på repertoar. De mest suksessrike frie gruppene har knekt denne koden for mange år siden. Man bør tenke helhetlig i formidlingen, slik at kunst som har relevans når flere publikummere.

Det feltet trenger, er flere arenaer hvor barn, ungdom og voksne kan oppleve scenekunsten sammen.

De nye teatersjefene


I 2019 og 2020 får en rekke av landets teaterinstitusjoner nye sjefer og nye kunstneriske ledere.

I en serie mini-intervjuer spør vi dem om hvilke utfordringer de ser for barneteater i Norge, hva de vil gjøre med det, og hva som er deres drømmeforestilling å sette opp for en ung aldersgruppe.

Les alle intervjuene her:

Glenn André Kaada, Rogaland teater: Mange av tilbudene til barn er ren underholdning. Teatret bør ha substans og relevans.

Valborg Frøysnes, Kilden teater: Vi bør lete etter nye historier, ny dramatikk, nye stemmer.

Thorleif Linhave Bamle, Teater Innlandet: Barn og unge trenger scenekunstfeltet som en motsats til alt det digitale.

Elisabeth Egseth Hansen: Det er mye å hente i prosjekter der barn eller ungdom er medvirkende. 

Stefan Larsson, Den Nationale Scene: Jeg vil skape intelligent teater som går bortenfor Astrid Lindgren og Egner.

Arne Nøst: Barn og unge trenger ekthet, sannhet, fantasi og håp

Vera Krohn Svaleng, Teatret vårt: Teatret krever fysisk tilstedeværelse. Det er noe annet enn å binge TV-serier

Kristian Seltun: Flere må få oppleve det mangfoldet som finnes

Kjell Moberg er kunstnerisk leder for Kloden. Foto: Kloden

Hvordan vil du som kunstnerisk leder jobbe med det?

– Det kunstneriske programmet på Kloden søker å formidle det ypperste av norsk og internasjonal scenekunst for barn og unge. Festivalen Kloden i sentrum er et godt eksempel på hvordan scenekunsten kan gjøres tilgjengelig for flere. Årets program har fokus på scenekunst for ungdom, hvor det er produsert mange forestillinger med høy kvalitet de siste årene. Kunstnernes forankring i store deler av landet, med arbeid på tvers av feltet, viser noe av mangfoldet som burde vises offentlig til enhver tid. Under festivalen vil det også være fagprogram og debatt ledet av ungdom.

Kloden er en programmerende scene, og vil i tillegg ha fem prøvesaler, lager og kontorfellesskap. Dette vil gi oss en unik mulighet til å fasilitere produksjonsutvikling, faglige arrangementer og prosjekter, logistikk og formidling under ett tak. Kloden skal lokaliseres i Groruddalen, men vil virke både nasjonalt og internasjonalt. Det er publikum, kunstnere og fagfolk som skal fylle huset, og prosjekter Kloden er involvert i, kan like gjerne materialisere seg andre steder.

Hva er din drømmeoppsetning for barn og unge?

– Jeg har ingen drømmeoppsetning for barn og unge, men som utøvende kunstner er jeg opptatt av det som skjer i møtet mellom produksjonen og publikum. Dette er for meg overordnet tema, form og estetiske valg. Jeg er opptatt av hvordan scenekunsten virker på oss, og tenker at møtet mellom sal og scene, fellesskapet som kan oppstå, er ett av de mest optimistiske rommene som finnes i en tid som preges av atomisering og flyktige sannheter.

Kjell Moberg tiltrådte som kunstnerisk leder for Kloden våren 2019.

Annonser

Stikkord:
· · · ·