Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Kritikken skal styrkes i skolen

SJANGER

Nyhet, Nyheter,

PUBLISERT

mandag 16. mai 2022

I august arrangeres for første gang DKS-LAB for kritikere som har et prosjekt de ønsker å prøve ut i Den kulturelle skolesekken. I Bergen er en lignende ordning testet og klar – men få skoler har vist interesse så langt.

Kritisk tenkning er kommet på dagsorden i den norske skolen gjennom Fagfornyelsen. Norske elever skal ikke bare lære seg å sette to streker under et svar. Elevene skal lære seg å utvikle «vitenskapelig og kritisk tenkning», og med dette er også undring og evne til refleksjon kommet inn i de unges skolehverdag. Dette gjelder også kunstfagene. Nå vil DKS-LAB sette kritikerne i sving.

Camilla Sune er formidlingsleder ved Henie Onstad kunstenter. Foto: Privat

Satsing på kritikk i DKS

Periskops arbeid med å løfte kritikk av kunst og kultur for barn og unge inn i en kritisk samtale om kunst løftes frem i lanseringen av et nytt kritikkprosjekt i DKS-LAB. Nå skal det skapes et laboratorium hvor landets kritikere skal få utvikle kritikkprosjekter for barn og unge. Laboratoriet arrangeres på Henie Onstad Kunstsenter på Høvikodden i august. Påmeldingsfristen for kritikere er 1. juni.

– Det er et stort behov for å sette søkelys på kritikk. Tiden er inne nå for å prøve ut nye prosjekter, sier formidlingsleder ved Henie Onstad kunstsenter, Camilla Sune.

– Vi har arbeidet mye med det visuelle språket rundt kunstverk, men det mangler en mer kritisk inngang til å møte kunsten med. Vi må gi elevene et verktøy i forhold til begreper, innganger og hvordan man uttrykker seg, forklarer Camilla Sune. Denne verktøykassen er det ikke gitt at alle har, mener hun.

– Det slår meg ofte hvordan sosiale medier fungerer for unge – for i strømmen av bilder og informasjon blir det vanskelig å sortere, samtidig som man blir en passiv mottaker. Vi er blitt så vant med å bare motta og scrolle, noe som pandemien har forsterket, sier Sune. Hun håper at satsingen på kritikk gir grunnlag for de unge til å kunne ytre seg i en offentlighetskultur.

Vi må gi elevene et verktøy i forhold til begreper, innganger og hvordan man uttrykker seg

DKS-LAB for kritikere


Et fem dagers laboratorium i samarbeid med Henie Onstad Kunstsenter, Sparebankstiftelsen og DKS Viken

Målet for laboratoriet er å utvikle gode prosjekter knyttet til kunst- og kulturkritikk for og med barn og unge

Deltakerne vil få anledning til å teste ut prosjektet i skolen

Deltagelse honoreres

Arena: Henie Onstad
Hvem kan søke: Kritikere innenfor alle kunst og kulturuttrykk
Søknadsfrist: 1. juni 2022

Linn Kornerud. Foto: Privat

Elevenes perspektiver teller

Elever i Bergen har dette skoleåret blitt tilbudt muligheten til å prøve ut kritisk tenkning gjennom møter med dans, litteratur og visuell kunst. Prosjektet «Den kritiske skolesekken» er en del av Bergen kommunes satsning på kunst- og kulturkritikk. Pandemien forsinket prosjektet noe, og i første runde meldte ingen skoleklasser seg på kritikkprosjektet. Nå prøver Bergen kommune på nytt.

– Vi ønsker å gi kunstkritisk verktøy til barn og unge. For hvordan snakker vi egentlig om kunst? Gjennom «Den kritiske skolesekken» er målet å gi de unge et større eierskap  både til offentlig ytringskultur og deres egne kunstopplevelser – og få frem at deres perspektiv teller, sier Linn Kornerud. Hun er spesialrådgiver ved Fagavdeling for kunst- og kulturutvikling i Bergen kommune, som er ansvarlige for satsningen.

Gjennom prosjektet får elevene direkte møter med utøvende kritikere fra fagfeltene og  mulighet for selv å prøve seg på kritiske tekster. Opplegget knyttet til visuell kunst er eksempelvis lagt opp slik at elevene gjennomfører et møte med kritikeren på skolen sin før de besøker Bergen Kunsthall. I etterkant blir det en oppsummering hvor elevene får mulighet for å reflektere i fellesskap over det de har opplevd og selv prøve seg på å skrive kunstkritikk.

Vi ønsker å gi kunstkritisk verktøy til barn og unge. For hvordan snakker vi egentlig om kunst?

Begeistrede elever gav tilbakemeldinger om at det var inspirerende å få møte kunsten på denne måten

Festspill med kritisk blikk

Høsten 2021, like før ny pandemi-nedstenging, ble prosjektet for første gang testet ut på en klasse som fikk møte scenekunstfeltet. Ifølge Kornerud gav begeistrede elever tilbakemeldinger om at det var inspirerende å få møte kunsten på denne måten. Siden har det ikke vært påmeldinger til «Den kritiske skolesekken» i Bergen.

Nå ønsker Kornerud å invitere skoleklasser til å se på festspillutstillingen med et kritisk blikk før de tar sommerferie. Der vil elevene møte kritiker Renate Synnes Handal og se Lene Bergs festspillutstilling Fra far.

Artikkelen fortsetter etter bildet og annonsene. 

Fra Lene Bergs festspillutstilling i 2022: Fars arbeidsbord. Ett av flere fotografier Arnljot Berg tok til omslaget på sin roman “Nøkkelpersonene” som ble utgitt av Gyldendal Norsk Forlag i 1981. Foto: Arnljot Berg Estate.

Når vi gir et verktøy og en ny inngang, opplever vi at elevene også får en ny tilnærming til kunsten

En ny inngang

Kornerund har etterlyst nasjonale erfaringsoverføringer, og blir på mange måter nå hørt gjennom DKS-LAB. Camilla Sune ved Henie Onstad kunstsenter ser frem til å sette i gang et laboratorium for kritikere.

– Når vi gir et verktøy og en ny inngang, opplever vi at elevene også får en ny tilnærming til kunsten. De går inn i et rom med større mot til å eksperimentere, og med en større forståelse av at alt ikke er svart eller hvitt, sier Sune. Hun tror at noe av grunnen til at skolene ikke meldte seg på «Den kritiske skolesekken» i Bergen kan skyldes at kritikk fremdeles virker fremmedgjørende for noen. Laboratoriet bidrar forhåpentligvis til å utvikle prosjekter som kan gjøre noe med dette.

Er du kritiker som ønsker å løfte frem kritikk i skoleverket eller har ideer til kritikkprosjekter du har lyst til å prøve ut i DKS, er søknadsfristen til DKS-LAB åpen. Deltagelse er honorert. Søknadsfrist: 1. juni. Mer informasjon finner du her.

Annonser

Stikkord:
· · · · · · · · · · · ·