Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Kulturskolen blir ikke dyrere likevel

KATEGORI

Skole, Tverrestetisk,

SJANGER

Nyhet,

PUBLISERT

tirsdag 6. desember 2016

Oslo-politikerne snur om dyrere Kulturskole og har hentet frem flere penger til blant annet Det Andre Teatret, Vega Scene og Sub Church.

↑ Schous ungdomskompani er en del av Oslo Kulturskole. Nye prioriteringer i Oslo-budsjettet gjør at det likevel ikke blir dyrere å delta i 2017. Foto: Peter D. Hypher / Oslo Kulturskole

Etter møte i kulturkomiteen i Oslo har bystyret valgt å øke tilskuddene til flere ungdomstiltak i byen.

Både Det Andre Teatret, Sub Church (som driver ungdomsscenen Sub Scene) får henholdsvis 150.000 og 500.000 kroner mer når budsjettet vedtas i bystyret 7. desember.

I tillegg får Kunstnernes Hus 300.000 kroner til drift av den nye kinoen.

Kinoen ble etablert i 2016 med midler fra Oslo kommune og Sparebankstiftelsen, men fikk ikke penger til drift da budsjettforslaget fra Oslo kommune ble lagt frem tidligere i høst. Nå har kommunen snudd.

Nye Vega scene får også en betydelig økning i tilskuddet. De ble opprinnelig foreslått med 4 millioner, men har etter kulturkomite-møtet kommet opp i 5,4 millioner kroner.

Se full liste over hvem som får mer nederst i saken.

Harald Nissen sitter i bystyret for Miljøpartiet De Grønne.

Håper på mer til neste år

Mats Eldøen er kunstnerisk leder ved Det Andre Teatret. Han er takknemlig for ekstrapengene, men sier det ikke er nok til å holde liv i barnetilbudet. På grunn av manglende finansiering må teatret fra nyttår legge ned alt av tilbud til barn.

Bystyrerepresentant Harald Nissen (Miljøpartiet De Grønne) sier årets budsjett er et skritt på veien, men håper å få til mer for barn i neste budsjett. Å satse på kulturopplevelser for barn og unge er et uttalt mål for byrådet.

– Satsingen på barn er spredt litt utover, og dette budsjettet peker seg ikke ut som det store løftet for barn. Men ligger der som et premiss. Jeg forventer at vi klarer å løfte det mer til neste år, sier han til Periskop, og trekker spesielt frem diskusjonen rundt Kulturskolen, og hvordan det skal tas videre.

Satsingen på filmfeltet, med blant annet Kunstnernes hus og etableringen av Vega scene, er han mer fornøyd med.

– Vi får ikke gjort alt vi har lovet i vårt første ordinære budsjett. Men vi har tatt ut et par felt, som film. Vi føler vi har løftet det feltet på en skikkelig måte, og sett på hele feltet, ikke bare én aktør, legger han til.

Snur om Kulturskolen

Også Kulturskolen får mer penger. I byrådets opprinnelige budsjettforslag fikk Oslo Kulturskole en rammereduksjon på 100.000 kroner, men i byrådets tilleggsinnstilling er det funnet 1 million kroner ekstra.

Det betyr at det ikke blir noen økning i prisen for dem som bruker Kulturskolen, og at ressursene økes med 300.000 kroner.

Så mye mer vil bystyret gi til følgende kulturaktører gjennom tilskuddsordningen for kultur (summene kommer i tillegg til hva byrådet opprinnelig foreslo):

 • UngOrg: 500.000
 • Samisk hus: 200.000
 • Oslo Døveforening (kultur på tegnspråk): 381.000
 • Melahuset, drift: 500.000
 • Det Andre Teatret: 150.000
 • Fellesverkstedet: 300.000
 • Human Rights Human Wrongs: 400.000
 • Kunstnernes Hus 300.000
 • Maridalsspelet: 100.000
 • Oslo Pride: 50.000
 • Stiftelsen Christian Radich: 800.000
 • Sub Church: 500.000
 • Vega Scene: 1.400.000

– Satsingen på barn er spredt litt utover, og dette budsjettet peker seg ikke ut som det store løftet for barn. Men ligger der som et premiss.

Annonser

Stikkord:
· · · · ·