Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Geir Bergersen Huse

Geir Bergersen Huse er kulturredaktør i Under Dusken, og skriver frilans for bl.a. ArtSceneTrondheim. Han er utdannet historiker fra Universitetet i Oslo, der han også har studert kunsthistorie, og er lektor i historie og samfunnsfag fra NTNU.

    ...