Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Mette Torstensen blir ny redaktør i Periskop

KATEGORI

Tverrestetisk,

SJANGER

Nyhet, Nyheter,

PUBLISERT

fredag 2. juni 2023

Fra 21. august overtar Torstensen som ansvarlig redaktør og daglig leder i Periskop. Hun kommer fra stillingen som daglig leder ved Sjøholmen Kulturhus.

↑ Mette Torstensen. Foto: Julie Jacobsen

Mette Torstensen overtar stillingen etter Siri Breistein, som var Periskops redaktør i fra mai 2022 til mai 2023. Breistein jobber nå som formidlingsleder ved KODE i Bergen.

Torstensen er gründer, eier og daglig leder for Sjøholmen Kulturhus i Sandvika. Hun er i tillegg kunsthistoriker, barnekunstformidler, kurator og journalist med redaktørerfaring.

Mette Torstensen. Foto: Julie Jacobsen

Pendelen har snudd

– Jeg er svært takknemlig over å kunne få lov til å påvirke hva som produseres innen kulturfeltet til barn og unge ved å tre inn i rollen som redaktør for Periskop. Ved hjelp av gode spørsmål og kritiske betraktninger kultur-innhold til barn og unge, samt å skjelne til andre nordiske land for sammenligning, mener jeg at Periskop kan bevisstgjøre kulturaktører og heve kvaliteten på hva som produseres. Det er en positiv oppadgående spiral rundt barn & kunst – som jeg opplever at startet med Bamfords arbeid på tidlig 2000-tall. Før var kunst til barn annenrangs; få «gode» kunstnere og kulturprodusenter ville bevege seg inn i dette landskapet av frykt for å ikke bli oppfattet som seriøse kunstnere. Denne pendelen har snudd. Og Periskops rolle, som kritiker og formilder, med å sette barnekunst på samme nivå som «voksen-kultur», er svært, svært viktig for å påvirke politisk så vel som økonomisk, sier Mette Torstensen til Periskop.

– Å kunne få formidle og anmelde alt det gode arbeidet som skapes i Norge – fra sør til nord – med barn og unge som mottakere, er en oppgave jeg gleder meg til. Periskop har et kritisk mandat – men jeg tror på å stille de kritiske spørsmålene ved kunst som ikke fungerer, snarere enn å slakte og bruke skarpe klør. Siden 2015 har dette vært viktig for meg. Vi må gjøre kulturen tilgjengelig for barna fra de kan stabbe og krabbe og sanse. I løpet av de siste fem årene har jeg observert en positiv holdningsendring når det kommer til viktighet av kulturformidling til barn – fra å være et lavstatus-det-må-vi-ha-på-programmet til at museer og instutisjoner setter av egne budsjetter til barnekunst. Det er ennå en lang vei å gå for at kunst til barn skal få en ennå høyere status innen samtidskunst-feltet i Norge – vi bør se til Danmark som Kunsthallen Brandz i Odense og Louisiana. Selv vårt eget Nasjonalmuseum har ikke lykkes på området. Jeg ble oppriktig trist da jeg så deres verksteder og «åpne» områder for barn en søndag i mai. Dette håper jeg at jeg som redaktør kan påvirke i ennå større grad. 

Jeg tror på å stille de kritiske spørsmålene ved kunst som ikke fungerer, snarere enn å slakte og bruke skarpe klør

Jeg vil også våge å gi kritikerhatten til både de unge og barna – som nettopp er mottakerne. Det er ikke vi voksne som alltid skal mene noe om hva som skapes til barna

Nå bredere ut

Kan du si noe om hva du ønsker å få til som redaktør for Periskop?

Jeg er opptatt av å ta Periskop ennå bredere ut; å nå ut til alle konsumenter av kultur og ikke kun skrive for bransjen. Dette handler om hvordan vi skriver, om bilder, overskrifter, sitater og lesbarhet for også de uten akademia-bakgrunn. Jeg vil også skape mer innhold med film, en pod – eller en salong – som filmes og barnekulturprodusenter intervjues med kritiske spørsmål. Jeg vil også våge å gi kritikerhatten til både de unge og barna – som nettopp er mottakerne. Det er ikke vi voksne som alltid skal mene noe om hva som skapes til barna. Hva med et barne-tester-team? Ungdomsredaksjonen til Periskop er et meget godt tiltak. 

– Med bakgrunn som redaktør og som gründer av et barnekunsthus håper jeg å kunne forene disse rollene. Jeg har selv produsert barnekunst og skapt rammer for visuelle kunstopplevelser for barn – og møtt over 20.000 barn på min vei. Med denne formidlingserfaringen i bagasjen og en grad i kunsthistorie og kritiker- og akademia-erfaring håper jeg at jeg kan bygge videre på Periskops fundament og de mange gode skribentene og journalistene som er med på laget og gi Periskop en tydeligere profil i kunst-Norge. Min styrke er den visuelle kunsten – og jeg gleder meg til å lære av gode kritikere som er i redaksjonen når det kommer til alle genre av kultur til barn. 

Artikkelen fortsetter etter annonsene.

Mange søkere

Interessen for redaktørstillingen var stor. Styret i Periskop er glade for at det nå kommer en ansvarlig redaktør i 100 % stilling, og at dette forhåpentlig vil sikre bedre kontinuitet og kapasitet til strategi og drift.

– Vi hadde en omfattende ansettelsesprosess med godt over 30 kvalifiserte søkere. Blant disse ble seks kalt inn til intervju. Alle kandidater som ble intervjuet var vurdert kvalifisert til stillingen, og vi er takknemlige over interessen for denne viktige stillingen på kritikkfeltet for kunst og kultur for barn og unge, sier styreleder Nina Marie Holmefjord.

– Etter flere runder med vurderinger i styret falt vårt endelige valg på Mette Torstensen. Hun er kunsthistoriker fra UiO hvor hun gjorde sin hovedfagsoppgave på Anette Anker. Mette har også selv interesse for skapende kunst og har gått på Mølla kunstskole. For tiden er hun daglig leder for Sjøholmen kulturhus, som hun har vært med på å bygge fra bunn. Hun har også lang fartstid som redaktør for magasinet Kunst, i tillegg til omfattende erfaring som skribent og kunst- og kulturformidler. Mette har et blikk for detaljer samtidig som hun er en gründer. Hun har et åpent sinn og setter kunstprosjekter skapt med barnehender like høyt som høykultur og kunstelite, fortsetter Holmefjord.

– Mette sier hun ønsker å gjøre Periskop mer tilgjengelig for et større publikum, jobbe med den visuelle profilen og podkast, noe vi tror Mette vil klare med stødig hånd. Hun har dessuten et behagelig vesen og gode samarbeidsevner samtidig som hun kan være klar i sine meninger. Styret ønsker Mette lykke til som redaktør for Periskop.

Periskop informerer: Fra 1. juni til 20. august er fagredaktør Karen Frøsland Nystøyl konstituert redaktør for tidsskriftet. Torstensen tiltrer 21. august. 

Annonser
Stikkord:
· · · · · · · · · ·