Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Milliondryss til litteraturformidling rettet mot barn og unge

KATEGORI

Litteratur,

SJANGER

Notis, Nyhet, Nyheter,

PUBLISERT

mandag 25. april 2022

Norsk kulturråd blar opp 5,5 millioner ekstra til prosjekter med fokus på litteraturformidling til barn og unge.

↑ Foto: Unsplash

Norsk kulturråd åpner en tilleggsutlysning på formidling av litteratur rettet mot barn og unge. Formidlere som skole- og folkebibliotek og festivaler over hele landet, kan nå søke om samlet pott på 5,5 millioner. Ifølge Kulturrådet er hovedmålet for tilleggsutlysningen å stimulere til nye typer formidlingsaktiviteter og ytringsrom, oppmuntre til økt kunstnerisk medvirkning og tverrfaglige samarbeid, samt nå nye målgrupper blant barn og unge.

Søknadsfrist er 2. juni og 2. september 2022. Søknadsskjema er tilgjengelig en måned før fristen. 

Nye retningslinjer

Kulturrådets tilskuddsordning for litteraturformidling får nå oppdaterte retningslinjer med særlig formål om å favne et større mangfold – både når det gjelder søkere, formidlingstiltak og publikum. De nye retningslinjene gjelder fra og med søknadsfristen 2. juni 2022.

Hovedpunktene i endringene er:
1) Nasjonale minoritetsspråk er nå inkludert i formålsparagrafen (kvensk, romani og romanes)
2) Tilrettelegging for personer med nedsatt funksjonsevne
3) Endringer i søknadskategorier: litteraturfestival, litteraturarrangement, annen type litteraturformidling og formidlingsvirksomhet.
4) Forutsigbarhet for festivaler og virksomheter som har mottatt tilskudd gjennom minst fem sammenhengende år (minimum kr. 200 000 til litteraturfestivaler og kr. 500 000 til formidlingsvirksomheter).

Se retningslinjene for nærmere beskrivelse av de ulike søknadskategoriene.

Annonser
Stikkord:
· · · · · · · · · · ·