Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Petra J. Helgesen

Petra J. Helgesen (f. 1978) har master i litteraturvitskap og er tilsett som prosjektleiar i Foreningen !les. Ho har jobba med barne- og ungdomslitteratur som redaktør, kritikar, konsulent, forskar og formidlar sidan 2001. I 2020 gav ho ut «Drama for barn – Teatrets sjel. Norsk barnedramatikks historie» i samarbeid med Anne M. Helgesen.

    ...