Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

NFI lanserer ny tilskuddsordning for mer film i skolen

SJANGER

Nyhet, Nyheter,

PUBLISERT

mandag 30. november 2020

Fra 2021 kan du søke om utviklingsmidler til gode og nyskapende filmtiltak i Den kulturelle skolesekken (DKS).

↑ Bilde fra «Møllens hemmelige liv», en filmproduksjon fra Den kulturelle skolesekken i Akershus 2017. Film ble vist i taket på et telt, og det var også miniworkshop i animasjonsfilm. Foto: Lars Opstad / Kulturtanken.

Julie Ova er direktør for formidling i Norsk filminstitutt. Foto: NFI.

Norsk filminstitutt (NFI) setter av én million kroner for tilskudd til utvikling av filmtiltak til Den kulturelle skolesekken (DKS) fra 2021. Den nye tilskuddsordningen lanseres som del av en helhetlig nasjonal filmformidlingspolitikk og filmsatsingen på barn og unge.

Andelen filmtiltak som har vært tilbudt skolene gjennom Den kulturelle skolesekken har vært lavere enn for andre kunstformer, og formidlere og aktører har savnet utviklingsmidler til å skape gode og innovative DKS-tiltak innen film. Det ønsker Norsk filminstitutt å gjøre noe med.

– Kunnskap om film og levende bilder er viktig for barn og unges kulturelle dannelse, og DKS er den beste arenaen for nå fram til barn og unge i deres hverdag, sier Julie Ova, avdelingsdirektør for formidling i NFI.

– Denne tilskuddsordningen vil bidra til at filmskapere, manusforfattere og andre fagarbeidere, distributører, animatører og andre formidlere av film får bedre forutsetninger for å utvikle gode og nyskapende filmarrangementer som kan bli tatt inn i Den kulturelle skolesekken.

Artikkelen fortsetter etter bildet.

Formidlere og aktører har savnet utviklingsmidler til DKS-tiltak innen film.

Bilder fra et digitalt animasjonsverksted i skolen med filmskaper Mats Grorud. Fotocollage: Mats Grorud.

Retningslinjene for den nye tilskuddsordningen vil bli publisert på NFIs nettsider i midten av januar 2021.

Søknadsfrist og kriterier

Eksempler på aktuelle filmprosjekter innen DKS er stumfilmkonsert, animasjonsverksted med nettbrett, dokumentarfilmskole veiledet av en dokumentarfilmskaper, foredrag med en manusforfatter, og opplegg som «Filmhistorie på 100 minutter» eller «Introduksjon filmens grunnkomponenter».

Kriteriene for deldeling av de nye prosjektmidlene vil handle om pedagogisk profil og kunstnerisk kvalitet, samt hvor relevante, representative og gjennomførbare prosjektene virker. Også søkers gjennomføringsevne vil bli vurdert.

Retningslinjene for den nye tilskuddsordningen vil bli publisert på NFIs nettsider i midten av januar 2021. Første søknadsfrist vil være 1. april. Søkere som får tilskudd skal kunne melde inn sine prosjekter som filmforslag i DKS-portalen med frist 1. oktober 2021.

Å lage små animasjoner kan være veldig enkelt og gå fort, selv om det tar veldig lang tid å lage en hel spillefilm. Her animasjon med plastelina. Foto: Mats Grorud.

Kjetil Schjander Lur og Kristin Bolstad improviserer musikk og lydeffekter under en stumfilmkonsert på Barnas Cinematek. Foto: Cinemateket / NFI.

Annonser

Stikkord:
· · · · · · · ·