Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Ny tilskuddsordning skal inkludere flere barn og unge i kulturlivet

KATEGORI

Tverrestetisk,

SJANGER

Notis, Nyheter,

PUBLISERT

tirsdag 15. september 2020

Fem millioner skal sikre at flere barn og unge får mulighet til å delta i organiserte kulturaktiviteter.

↑ Kulturminister Abid Raja sammen med ungdommer fra Ammerudklubben og Lillehammer-baserte Kulturhjerte. Foto: Kulturtanken/Erik Fosheim Brandsborg

Kulturminister Abid Raja. Foto: Ilja C. Hendel/Kulturdepartementet

Kulturminister Abid Raja har lansert en ny tilskuddsordning for å gi flere barn og unge mulighet til å delta i organiserte kulturaktiviteter, opplyser Kulturtanken på sine nettsider.

– Kunst og kultur er viktig for å bygge sosiale fellesskap og identitet for barn og unge. Å være sammen med jevnaldrende og få muligheten til å utvikle seg selv og sine kreative evner bidrar til følelse av tilhørighet og anerkjennelse. Det er derfor viktig at alle barn får tilgang til å utfolde seg gjennom kunst og kultur i oppveksten, uttaler Raja.

Hør’a, kulturminister! Under lanseringen av tilskuddsordningen møtte Abid Raja ungdommer fra Ammerudklubben i Groruddalen i Oslo. Da fikk han lytte. Foto: Kulturtanken/Erik Fosheim Brandsborg

Det er viktig at alle barn får tilgang til å utfolde seg gjennom kunst og kultur i oppveksten.

Inkludere nye grupper

Midlene på fem millioner kroner skal fordeles til aktører i det frivillige kulturlivet. Tiltakene rettes mot å gi økt tilgang til fritidsaktiviteter for barn og unge. Tilskuddsordningen skal bidra til å inkludere nye grupper inn i lagenes ordinære aktivitetstilbud.

Tiltak rettet mot barn og unge fra lavinntektsfamilier, med minoritetsbakgrunn, nasjonale minoriteter eller med funksjonsnedsettelser vil bli prioritert. Samtidig vil regional spredning og mangfold i kulturuttrykk også bli lagt vekt på. Kulturtanken skal administrere ordningen.

Artikkelen fortsetter etter bildet og anbefalingene.

Foto: Kulturtanken/Erik Fosheim Brandsborg

Et mål er at tiltakene vil føre til deltakelse i ordinær aktivitet på jevnlig basis. 

Relevant, representativt, tilgjengelig

Deltakelse i en del kulturaktiviteter som korps, kor, orkester og kulturskole er klart høyere blant barn og unge fra familier med høy utdanning, høy inntekt og bredt sosialt nettverk.

Det finnes mange grunner til ikke å delta i organiserte aktiviteter. Noen kan være konkrete, som økonomi, fysisk tilgjengelighet eller god og riktig informasjon. Men like ofte handler det om relasjoner, identifikasjon og trygghet, skriver Kulturtanken på sine nettsider. Med tildelingen ønsker kulturministeren å endre dette.

– Vi ønsker å sikre at kulturlivet oppleves som relevant, representativt og tilgjengelig for alle barn og unge, sier kulturminister Abid Raja.

Den økonomiske støtten skal sikre at barn og unge inkluderes i tilbud der de selv er aktive deltakere, og ikke bare er publikum. Et mål er at tiltakene vil føre til deltakelse i ordinær aktivitet på jevnlig basis.

Les mer om hvordan du søker nedenfor.

Slik søker du:

Midlene deles ut i 2020, mens aktivitetene også kan finne sted i 2021.  Søknadsfristen er 1. oktober, og søker må være registrert i Frivillighetsregisteret.

Mer informasjon om ordningen og hvordan du søker finner du her.

Annonser

Stikkord:
· · · · · · ·