Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Kristina Ketola Bore

Kristina Ketola Bore er assisterende kurator ved Kunsthall Stavanger. Hun har en master i designkritikk fra London College of Communication og har vært frilansskribent, kurator og gjestelærer på blant annet Kunsthøgskolen i Oslo og Estonian Academy of Arts. Kristina står bak prosjektet Mobilizing Citizenship ved Kunsthall Stavanger og er tidligere fagredaktør i Periskop.

    ...